Tør

Baseret på angivet, gennemsnitligt proteinindhold på emballagen for sammenlignelige tørfodervarianter til katte sammenlignet med andre førende varemærker.

Madtype

Udviklingstrin

®/TM Whiskas, er varemærker ejet af Mars, Incorporated og søsterselskaber.
© Mars, Incorporated, 2017. Med forbehold af alle rettigheder.