Voksen 7+

Særligt sammensatte måltider, der opfylder den modne kats særlige behov.

Madtype

Udviklingstrin

®/TM Whiskas, er varemærker ejet af Mars, Incorporated og søsterselskaber.
© Mars, Incorporated, 2017. Med forbehold af alle rettigheder.